MENÜ
Rotto Security   
             —— Biztonság management, Risk analysis, Creatív  intelligence  ——


 ROTTO SECURITY

Informatikai és Biztonsági Tanácsadó Kft

Preanbulum 

 A biztonsági tanácsadói- valamint a magánnyomozói munka felelős etikai normákra épülő tevékenység,ezért a Rotto Security Kft -továbbiakban Rotto- önmagára kötelező érvényű magatartási normát állított fel, melyben a jogszerűség, a szakszerűség, a tisztesség, és az ügyfél iránti lojalitás érvényesül. Az Etikai Kódex nem illemszabályok  és szaknciók összesége, hanem azon időszerű, iratlan és elfogadott etikai normák melyek iránymutatók a civil biztonság területén tevékenykedő cég számára.

Az Etikai Kódex célja és hatálya

A biztonsági munka egyik legfontosabb feltétele a független,pártatlan, jog-és szakszerű munka. A Kódex kifejezésre juttatja a megbízó iránt tanusítandó felelősséget,hűséget és lojalitást, meghatározza a munkatársakkal szemben támasztott követelményeket illetve az általuk betartandó etikai alapelveket. A Kódex hatálya területi korlátozás nélkül kiterjed mindazon személyekre és partnerekre  akik bármilyen mértékben részt vesznek a Rotto tevékenységében.

Értékrend, munkastílus: 

Minden munkatársunktól és partnerünktől elvárjuk, hogy tisztelettudóan és nyíltan viszonyuljanak egymáshoz. Ily módon egész üzleti tevékenységünkben biztosítani tudjuk a lojalitást, a bizalmat és a szakszerűséget. Arra kell törekednünk, hogy higgyünk mások ötleteiben és elismerjük mások munkáját. Tevékenységünk a csapatmunkára épül, ezért osztoznunk kell mind a sikerekben, mind a kudarcokban. 

"Rotto" tevékenységi magatartása:

 • Rotto nem fogad el olyan megbízást amelynek teljesítése  büncselekmény elkövetésével jár, közerkölcsöt sért,  zaklatásra, megfélemlítésre épül,
 • Munkáját mindenkor a megbízó érdekeinek figyelembevételével végzi, kizárva minden olyan ténykedést mely ellentétes megbízó jogos érdekeivel.
 • Titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tény, adat és információ vonatkozásában amelyről a megbízás ellátása során szerzett tudomást. E kötelezettség mind a munkavégzés mind az arra irányuló jogviszony megszünése után is fennmarad.
 • Munkája során megismert információkat illetéktelenül nem hozza más tudomására, és azokat magán vagy közcélra nem hasznosítja,
 • Rotto nem használja ki leendő vagy meglévő ügyfele kiszolgáltatott helyzetét,
 • A cég munkatársai a felmondási idő alatt is a megbízó érdekei szerint járnak el,
 • Rotto ,kiemelten kezeli, hogy munkájával és magatartásával elkerülje  megbízói, a magán biztonsági munkába vetett általános bizalmának megrendülését,
 • Munkavégzése során nem tart vissza a megbízói tevékenység érdekkörébe tartozó információkat, nem manipulál és kreál az üggyel összefüggésbe hozható tényeket, adatokat, kerüli a szakszerűtlen, mechanikus munkavégzést,
 • Rotto tevékenysége során nem bírálja az üggyel összefüggésben más biztonsági cégek munkáját,kizárólag szakmai alapokon értékelheti,véleményezheti.
 • A Rotto munkatársai a magánéletükben és a közéletben is megfontoltságot,fedhetetlen magatartást tanúsítanak, kerülnek minden olyan megnyílvánulást mely a magán biztonsági munka tekintélyét veszélyeztetné.
 • Rotto politikailag független, és politika mentes tevékenységet végez.
 • Cégünk tartozkodik az ügyfélszerzés minden tisztességtelen formájától

 

 

 

 

 

Asztali nézet